امیرسینا متولی

تخصص در کنترل کیفیت- مدیریت پروژه- تحلیل بازار- ایمنی- آموزش- تبلیغات و برندینگ.

مهارت آموزشی روابط عمومی تجاری (شیوه نوین بازاریابی روابط عمومی محور).

دارای گواهینامه های ISO 18000, 14000, 9000, IMS, HSE, Marketing از TUV آلمان

دارای گواهینامه نرم افزارهای MSP, Primavera.

” دکتری DBA “