عباس ملک حسینی

تخصص در مدیریت بازاریابی و فروش- مدیریت رسانه های اجتماعی- مدیریت بازاریابی دیجیتال- تبلیغات در شبکه های اجتماعی.

مدرس دوره‌های مهارت‌های اینترنتی برای مدیران، بازاریابی دیجیتال، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی.

” مدیر تجارت الکترونیک انتشارات نسل نواندیش “