گفتگو با مشاوران ما

با توجه به نیاز مخاطبان، مالکان و مدیران کسب و کارها، امکان درخواست و انجام مشاوره به صورت حضوری (در دفتر مشاور/ در دفتر متقاضی)، ایمیل، ارسال پیام و به صورت تلفنی (تماس با شماره تماس مشاور) در تمامی حوزه های خدمات مشاوره ما، فراهم می باشد.

تلاش داریم مشاوره ی آنلاین نیز در این سایت برای تمامی حوزه های خدمات مشاوره ی ما، فراهم شود.

 

هماهنگی جهت درخواست مشاوره: عظیمه حسن زاده  ۰۹۳۶۴۱۶۸۱۱۴

دانلود فرم های پرسشنامه ای خدمات مشاوره

نکته:

لازم است در اولین درخواست خود برای مشاوره، فرم ۱- …- معرفی کسب و کارهای کوچک و آزاد و یا فرم ۲- …- معرفی کسب و کار با فعالیت حقوقی درخواست مشاوره را تکمیل و ایمیل نموده؛ و یا به صورت تلفنی اعلام نمایید.

وقت تماس تلفنی: روزهای شنبه تا پنجشنبه، از ساعت ۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ می باشد.

تعرفه خدمات ما:
تعرفه خدمات مشاوره

تعرفه خدمات اجرایی و پروژه های عملیاتی

شماره حساب واریز هزینه مشاوره:

به نام: عظیمه حسن زاده قره لو (مدیر گروه مشاوران)- شماره حساب بانک ملی ۰۲۰۵۸۹۵۹۰۴۰۰۴

و یا شماره کارت    ۸۲۵۰ – ۰۲۰۷ – ۹۹۷۲ – ۶۰۳۷