سمیه اسدزاده

تخصص در حسابداری مالی و مالیاتی- مدیریت مالی- حسابداری مدیریت

مسلط به نرم افزارهای استاندارد از حسابداری

” کارشناس ارشد حسابداری “