خدمات مشاوره و تشکیل اتاق فکر

گروه مشاوران ما متشکل از متخصصین حوزه های:
مدیریت منابع انسانی، امور فنی و مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی، مدیریت بازاریابی و فروش، تبلیغات و برندینگ،
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری و مدیریت مالی، امور حقوقی و ثبتی
می باشند.