درباره ما

گروه کارشناسان مشاور در مدیریت کسب و کارها؛

با تجربه ی بیش از ۱۵ سال فعالیت در کسب و کارهای مختلف دولتی و خصوصی بزرگ، متوسط و زیرمجموعه های سازمانی، همچنین کسب و کارهای کوچک نوپا و استارت آپ، گام های مهم و ارزشمندی در کسب تجربه های سطوح مختلف سازمانی و سمت های مختلف سازمانی، از جمله روابط عمومی، اداری، مالی، اجرایی، بازرگانی و تبلیغات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و منابع انسانی داشته ایم.

با حفظ انگیزه های فردی در استفاده از توانمندی ها، خودآموزی، رشد و توسعه مهارتهای فردی و انجام کارهای تیمی توانسته ایم در تمامی مراحل از فعالیتهای کاری خویش ارتقاء سمت داشته و با تجارب مدیریتی بسیار خوبی را در امور اجرایی، داخلی، بازرگانی و تبلیغات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و انجام کارهای تیمی کسب نماییم.

با اخذ مسئولیت های مدیریتی در سطوح عالی سازمانی نقش هایی فعال تر در تصمیمات کلان سازمانی داشته و اثرات بلندمدت این تصمیمات را در رشد و توسعه نیروهای انسانی و سازمان مشاهده نموده ایم.

در نتیجه با ارائه مشاوره و تشکیل اتاق فکر در مدیریت کسب و کارها، راهنمای مالکان و مدیران بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا، متوسط و با تجربه ی بیش از ۱۵ سال فعالیت نیز می باشیم.

امید است با انتقال دانش، تجربه و مهارت های مدیریتی گروه خبره مشاوران مدیریت کسب و کار، در سطوح مختلف سازمانی گام هایی اثرگذار در رشد و توسعه ی بیش از پیش کسب و کارهای نوپا، کوچک، متوسط برداشته و همراه با مالکان سرمایه در سطح کشور باشیم.


مدیر گروه      

عظیمه حسن زاده